พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

       
 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

 
     
       
       
 

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

 
   
   
   
   
 

 

 
       
       
 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

 
   
   
   
       
       
       
       

 

 
 

 

COPYRIGHT 2009   INFORMATION DIVISION OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR INTERIOR

CONTACT:   0-2222-4131-2  HOTLINE  50533  FAX 0-2222-1871 

webmaster : intira.asasa@gmail.com HOTLINE  50532