สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Symptoma

Start AUG 20, 2019

 


เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

ชุดข้อมูลความรู้ คู่มือประชาชน คู่มือสมัครรับเลือกตั้ง

     
  1) ชุดข้อมูลความรู้    
  2) คู่มือประชาชน    
  3) คู่มือสมัครรับเลือกตั้ง    
 
         
 
 

สื่อความรู้และรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง

 
   
  1) สารคดีวิทยุต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น    
  2) Video ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล    
  3) Video เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้ง    
  4) Video ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล    
  5) infographic    
 
     
 
 

แผนการจัดการเลือกตั้งเทศบาล

 
   
  1) แผนการจัดการเลือกตั้งเทศบาล    
 
     
 
 

แถบข่าวอักษรวิ่ง

 
   
  1) แถบข่าวอักษรวิ่ง