ประจำเดือน

เรื่อง ดู/Download
มกราคม 2553

ตลาดคลองสวน 100 ปี

ไส้มันสำปะหลัง

กุมภาพันธ์ 2553

บุญธรรม ผู้พอเพียง

ทุ่งดอกไม้ป่า

มีนาคม 2553

ปรางค์กู่

ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

เมษายน 2553

มหาวิทยาลัยไทบ้าน

กล้วยทิพย์ กลุ่มแม่บ้านพุคำจาน

พฤษภาคม 2553

เพชรเม็ดงาม ชุมชนบ้านสลักเพชร

เขื่อนคลองท่าด่าน

มิถุนายน 2553

เลี้ยงโคขุนที่ยโสธร

หมู่บ้านพอเพียงเข้มแข็ง

กรกฎาคม 2553

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ตลาดบางน้ำผึ้ง

สิงหาคม 2553

เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงโคนม

น้ำตาลเมืองเพชร (น้ำตาลมะพร้าว)

กันยายน 2553

การทำไร่ชาที่จังหวัดเชียงราย

ลวดดัดประยุกต์

ตุลาคม 2553

ไม้ไผ่

เกษตรกรต้นแบบเมืองพระพุทธบาท

พฤศจิกายน 2553

ผ้าไหมบ้านหวายหลึม

มัคคุเทศน์น้อย

ธันวาคม 2553

วังวรดิศ

ขนมโบราณ อยุทาน ร.2

 

COPYRIGHT 2009   INFORMATION DIVISION OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR INTERIOR

CONTACT:   0-2222-4131-2  HOTLINE  50532  FAX 0-2223-3029  HOTLINE  50539

webmaster : tassanee_iam@moi.go.th