หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

 [Click รายการย้อนหลัง]

ปี 2559

1 มกราคม 2559 4 มกราคม 2559 5 มกราคม 2559 6 มกราคม 2559 7 มกราคม 2559 8 มกราคม 2559
11 มกราคม 2559 12 มกราคม 2559 13 มกราคม 2559 14 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559 18 มกราคม 2559
19 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 21 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 25 มกราคม 2559 26 มกราคม 2559
27 มกราคม 2559 28 มกราคม 2559 29 มกราคม 2559 1 กุมภาพันธ์ 2559 2 กุมภาพันธ์ 2559 3 กุมภาพันธ์ 2559
4 กุมภาพันธ์ 2559 5 กุมภาพันธ์ 2559 8 กุมภาพันธ์ 2559 9 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559
15 กุมภาพันธ์ 2559 17 กุมภาพันธ์ 2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2559 23 กุมภาพันธ์ 2559
24 กุมภาพันธ์ 2559 25 กุมภาพันธ์ 2559 26 กุมภาพันธ์ 2560 29 กุมภาพันธ์ 2559 1 มีนาคม 2559 2 มีนาคม 2559
3 มีนาคม 2559 4 มีนาคม 2559 7 มีนาคม 2559 8 มีนาคม 2559 9 มีนาคม 2559 10 มีนาคม 2559
11 มีนาคม 2559 14 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2559 16 มีนาคม 2559 17 มีนาคม 2559 18 มีนาคม 2559
21 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 2559 23 มีนาคม 2559 24 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2559 1 เมษายน 2559 5 เมษายน 2559 6 เมษายน 2559
7 เมษายน 2559 8 เมษายน 2559 11 เมษายน 2559 12 เมษายน 2559 13 เมษายน 2559 14 เมษายน 2559
15 เมษายน 2559 18 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 20 เมษายน 2559 21 เมษายน 2559 22 เมษายน 2559
25 เมษายน 2559 26 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 28 เมษายน 2559 29 เมษายน 2559 2 พฤษภาคม 2559
3 พฤษภาคม 2559 4 พฤษภาคม 2559 5 พฤษภาคม 2559 6 พฤษภาคม 2559 9 พฤษภาคม 2559 10 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2559 13 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2559 23 พฤษภาคม 2559 24 พฤษภาคม 2559 25 พฤษภาคม 2559 26 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559 31 พฤษภาคม 2559 1 มิถุนายน 2559 2 มิถุนายน 2559 3 มิถุนายน 2559
6 มิถุนายน 2559 7 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2559 9  มิถุนายน 2559 10  มิถุนายน 2559 13  มิถุนายน 2559
14  มิถุนายน 2559 15  มิถุนายน 2559 16  มิถุนายน 2559 17 มิถุนายน 2559 20 มิถุนายน 2559 22 มิถุนายน 2559
23 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559 27 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559 29 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2559
1 กรกฎาคม 2559 4 กรกฎาคม 2559 5 กรกฎาคม 2559 6 กรกฎาคม 2559 7 กรกฎาคม 2559 8 กรกฎาคม 2559
11 กรกฎาคม 2559 12 กรกฎาคม 2559 13 กรกฎาคม 2559 14 กรกฎาคม 2559 15 กรกฎาคม 2559 18 กรกฎาคม 2559
19 กรกฎาคม 2559 20 กรกฎาคม 2559 21 กรกฎาคม 2559 22 กรกฎาคม 2559 25 กรกฎาคม 2559 26 กรกฎาคม 2559
27 กรกฎาคม 2559 28 กรกฎาคม 2559 29 กรกฎาคม 2559 1 สิงหาคม 2559 2 สิงหาคม 2559 3 สิงหาคม 2559
4 สิงหาคม 2559 5 สิงหาคม 2559 8 สิงหาคม 2559 9 สิงหาคม 2559 10 สิงหาคม 2559 11 สิงหาคม 2559
15 สิงหาคม 2559 16 สิงหาคม 2559 17 สิงหาคม 2559 18 สิงหาคม 2559 19 สิงหาคม 2559 22 สิงหาคม 2559
23 สิงหาคม 2559 24 สิงหาคม 2559 25 สิงหาคม 2559 26 สิงหาคม 2559 29 สิงหาคม 2559 30 สิงหาคม 2559
31 สิงหาคม 2559 1 กันยายน 2559 2 กันยายน 2559 12 กันยายน 2559 13  กันยายน 2559 14  กันยายน 2559
16 กันยายน 2559 19 กันยายน 2559 20 กันยายน 2559 21 กันยายน 2559 22  กันยายน 2559 23 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559 27 กันยายน 2559 28 กันยายน 2559 29 กันยายน 2559 30 กันยายน 2559 3 ตุลาคม 2559
4 ตุลาคม 2559 5 ตุลาคม 2559 14 พฤศจิกายน 2559 15 พฤศจิกายน 2559 16 พฤศจิกายน 2559 17 พฤศจิกายน 2559
18 พฤศจิกายน 2559 21 พฤศจิกายน 2559 22 พฤศจิกายน 2559 23 พฤศจิกายน 2559 24 พฤศจิกายน 2559 28 พฤศจิกายน 2559
29 พฤศจิกายน 2559 30 พฤศจิกายน 2559 6 ธันวาคม 2559 7 ธันวาคม 2559 8 ธันวาคม  2559 12 ธันวาคม 2559
13 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2559 26 ธันวาคม 2559 27 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2559 29 ธันวาคม 2559

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827