หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

Click รายการย้อนหลัง

ปี 2560

2 มกราคม 2560 3 มกราคม 2560 4 มกราคม 2560 5 มกราคม 2560 6 มกราคม 2560 10 มกราคม 2560
12 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 18 มกราคม 2560 19 มกราคม 2560 20 มกราคม 2560 23 มกราคม 2560
24 มกราคม 2560 26 มกราคม 2560 27 มกราคม 2560 30 มกราคม 2560    
2 กุมภาพันธ์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2560 7 กุมภาพันธ์ 2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 9 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560 13 กุมภาพันธ์ 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 16 กุมภาพันธ์ 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 27 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560          
1 มีนาคม 2560 2 มีนาคม 2560 3 มีนาคม 2560 6 มีนาคม 2560 7 มีนาคม 2560 8 มีนาคม 2560
9 มีนาคม 2560 10 มีนาคม 2560 13 มีนาคม 2560 14 มีนาคม 2560 15 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560
17 มีนาคม 2560 21 มีนาคม 2560 22 มีนาคม 2560 23 มีนาคม 2560 24 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560 29 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2560    
3 เมษายน 2560 4 เมษายน 2560 5 เมษายน 2560 6 เมษายน 2560 7 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560
11 เมษายน 2560 12 เมษายน 2560 13 เมษายน 2560 14 เมษายน 2560 17 เมษายน 2560 18 เมษายน 2560
19 เมษายน 2560 20 เมษายน 2560 21 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 26 เมษายน 2560
1 พฤษภาคม 2560 2 พฤษภาคม 2560 3 พฤษภาคม 2560 4 พฤษภาคม 2560 5 พฤษภาคม 2560 8 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560 10 พฤษภาคม 2560 11 พฤษภาคม 2560 12 พฤษภาคม 2560 15 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560
17 พฤษภาคม 2560 18 พฤษภาคม 2560 19 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2560 23 พฤษภาคม 2560 24 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560 26 พฤษภาคม 2560 29 พฤษภาคม 2560 30 พฤษภาคม 2560 31 พฤษภาคม 2560  
1 มิถุนายน 2560 2 มิถุนายน 2560 5 มิถุนายน 2560 6 มิถุนายน 2560 7 มิถุนายน 2560 8 มิถุนายน 2560
9 มิถุนายน 2560 12 มิถุนายน 2560 13 มิถุนายน 2560 14 มิถุนายน 2560 15 มิถุนายน 2560 16 มิถุนายน 2560
19 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560 22 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560 26 มิถุนายน 2560
27 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2560 29 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560    
3 กรกฎาคม 2560 4 กรกฎาคม 2560 5 กรกฎาคม 2560 6 กรกฎาคม 2560 7 กรกฎาคม 2560 10 กรกฎาคม 2560
11 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 14 กรกฎาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560 18 กรกฎาคม 2560
19 กรกฎาคม 2560 20 กรกฎาคม 2560 21 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560 26 กรกฎาคม 2560
27 กรกฎาคม 2560 28 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560      
1 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560
9 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560
17 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
31 สิงหาคม 2560          
1 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 8 กันยายน 2560
11 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 14 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 18 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560
27 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560        
2 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 13 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 23 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560        
1 พฤศจิกายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560
9 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560
27 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560    
1 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 5 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560
11 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560
19 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560      

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827