หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

Click รายการย้อนหลัง

ปี 2561

1 มกราคม 2561 2 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 4 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561
9 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561
18 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561    
1 กุมภาพันธ์ 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561
12 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561    
1 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 5 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 8 มีนาคม 2561
9 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561          
2 เมษายน 2561 3 เมษายน  2561 4 เมษายน 2561 5 เมษายน  2561 6 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561 12 เมษายน 2561 13 เมษายน 2561 16 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561
23 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
1 พฤษภาคม 2561 2 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561
9 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 14 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 23 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561    
1 มิถุนายน 2561 4 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 6 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
19 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561      
2 กรกฎาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 6 กรกฎาคม 2561 9 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
30 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561        
1 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561 3 สิงหาคม 2561 6 สิงหาคม 2561 7 สิงหาคม 2561 8 สิงหาคม 2561
9 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
17 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
27 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561    
3 กันยายน 2561 4 กันยายน 2561 5 กันยายน 2561 6 กันยายน 2561 7 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
19 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
27 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561        
1 ตุลาคม 2561 2 ตุลาคม 2561 3 ตุลาคม 2561 4 ตุลาคม 2561 5 ตุลาคม 2561 8 ตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 15 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
17 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561  
1 พฤศจิกายน 2561 2 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561 6 พฤศจิกายน 2561 7 พฤศจิกายน 2561 8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561    
3 ธันวาคม 2561 4 ธันวาคม 2561 5 ธันวาคม 2561 6 ธันวาคม 2561 7 ธันวาคม 2561 10 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561 12 ธันวาคม 2561 13 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561      

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827