รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 07/08/2020 11:36 น.

ผู้ติดเชื้อสะสม

3,345 ราย

(เพิ่มขึ้น +15 ราย )


รักษาตัว

139 ราย

หายแล้ว

3,148 ราย

(เพิ่มขึ้น +0 ราย)

เสียชีวิต

58 ราย

(เพิ่มขึ้น +0 ราย)

แหล่งที่มา : https://covid19.th-stat.com/