รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 28/05/2020 11:35 น.

ผู้ติดเชื้อสะสม

3,065 ราย

(เพิ่มขึ้น +11 ราย )


รักษาตัว

63 ราย

หายแล้ว

2,945 ราย

(เพิ่มขึ้น +14 ราย)

เสียชีวิต

57 ราย

(เพิ่มขึ้น +0 ราย)

แหล่งที่มา : https://covid19.th-stat.com/