รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลเมื่อวันที่ 26/02/2021 12:35 น.

ผู้ติดเชื้อสะสม

25,809 ราย

(เพิ่มขึ้น +45 ราย )


รักษาตัว

774 ราย

หายแล้ว

24,952 ราย

(เพิ่มขึ้น +218 ราย)

เสียชีวิต

83 ราย

(เพิ่มขึ้น +0 ราย)

แหล่งที่มา : https://covid19.th-stat.com/