ผลงานของรัฐบาล (เรื่อง)

ดู/Download

รัฐบาลเดินหน้าดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวเปลือก

รัฐบาลดูแลหนี้สินพี่น้องเกษตรกรรายย่อย ด้วยโครงการพักชำระหนี้

รัฐบาลให้หลักประกันพี่น้องเกษตรกรด้านบัตรสินเชื่อเกษตรกรประเดิม 2 ล้านรายด้วยวงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท

 

 

COPYRIGHT 2009   INFORMATION DIVISION OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR INTERIOR

CONTACT:   0-2222-4131-2  HOTLINE  50532  FAX 0-2223-3029  HOTLINE  50539

webmaster : tassanee_iam@moi.go.th