สื่อโทรทัศน์

สกู๊ปข่าว การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2564

 


 

สกู๊ปข่าว การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564

 
           
Ep 1 นโยบายแก้ไขยาเสพติด
Ep 2 การป้องกันและ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
Ep 3 การสกัดกั้นยาเสพติด
Ep 4 การป้องกันยา เสพติดในพื้นที่ หมู่บ้านชุมชน
Ep 5 การบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย 
Ep 6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
          
 

สารคดีเชิงละคร สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเท้าพ่อ ปี 2564

 


สารคดีเชิงละคร สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเท้าพ่อ

EP1 เรื่อง เล่าคลองสวย น้ำใส พัฒนาคุณภาพชีวิต
EP2 เรื่อง น้ำพระทัย หลั่งไหลสู่ปวงประชา รถตรวจโควิด 19 พระราชทาน
EP3 เรื่อง แก้ปัญหา บำบัดน้ำ สร้างชุมชนคลองเปรมประชากร
EP4 เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอ่างทอง
EP5 เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุทัยธานี
EP6 เรื่อง สร้างชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อสู้ภัยโควิด จังหวัดอุทัยธานี
EP7 เรื่อง โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
EP8 เรื่อง ชีวิตริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
EP9 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
EP10 เรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบตามพระราชดำริ
EP11 เรื่อง โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
EP12 เรื่อง โครงการพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์ฯ
EP13 เรื่อง โครงการราชทัณฑ์ปัณสุข
 
สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอน จิตอาสาตามรอยเท้าพ่อ 2563
 

ตอนที่ 1 "พ่อครัวปันยิ้ม"
 
 

ตอนที่ 2 "สานต่อไอรัก"
 
 

ตอนที่ 3 "ทอรักด้วยใจ"
 
 

ตอนที่ 4 "ห่วงใยไม่ทิ้งกัน"
 
 

ตอนที่ 5 "ปลูกต้นกล้าจิตอาสา"
 
 

ตอนที่ 6 "จิตอาสาแห่งสายน้ำใส"
 
 

ตอนที่ 7 "เติมเต็มสายใยแบ่งปัน"
 
 

ตอนที่ 8 "ครูคนใหม่หัวใจอาสา"
 
 

ตอนที่ 9 "รอยยิ้มในทุ่งกว้าง"
 
 

ตอนที่ 10 "ทริปใหม่นายจิตอาสา"
 
 

ตอนที่ 11 "จิตอาสาด้วยหัวใจ"
 
 

ตอนที่ 12 "น้ำใจแห่งความพอเพียง" 
 
 

ตอนที่ 13 "ผู้ใหญ่บ้านพอเพียง"
 
 

ตอนที่ 14 "ความสุขในสวน"
 
 

ตอนที่ 15 "สร้างสำนึกจิตอาสา"