สื่อโทรทัศน์

สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอน จิตอาสาตามรอยเท้าพ่อ
 

ตอนที่ 1 "พ่อครัวปันยิ้ม"
 
 

ตอนที่ 2 "สานต่อไอรัก"
 
 

ตอนที่ 3 "ทอรักด้วยใจ"
 
 

ตอนที่ 4 "ห่วงใยไม่ทิ้งกัน"
 
 

ตอนที่ 5 "ปลูกต้นกล้าจิตอาสา"
 
 

ตอนที่ 6 "จิตอาสาแห่งสายน้ำใส"
 
 

ตอนที่ 7 "เติมเต็มสายใยแบ่งปัน"
 
 

ตอนที่ 8 "ครูคนใหม่หัวใจอาสา"
 
 

ตอนที่ 9 "รอยยิ้มในทุ่งกว้าง"
 
 

ตอนที่ 10 "ทริปใหม่นายจิตอาสา"
 
 

ตอนที่ 11 "จิตอาสาด้วยหัวใจ"
 
 

ตอนที่ 12 "น้ำใจแห่งความพอเพียง" 
 
 

ตอนที่ 13 "ผู้ใหญ่บ้านพอเพียง"
 
 

ตอนที่ 14 "ความสุขในสวน"
 
 

ตอนที่ 15 "สร้างสำนึกจิตอาสา"