ข่าวประจำวัน

         
 

ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์

 
 

*หมายเหตุ : ค้นหาข่าวประจำวันย้อนหลังไม่พบ สอบถามได้ที่ โทร. 0 2222 1871 (มท 50532)