หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

 [Click รายการย้อนหลัง]

ปี 2559

1 มกราคม 2559 4 มกราคม 2559 5 มกราคม 2559 6 มกราคม 2559 7 มกราคม 2559 8 มกราคม 2559
11 มกราคม 2559 12 มกราคม 2559 13 มกราคม 2559 14 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559 18 มกราคม 2559
19 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 21 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 25 มกราคม 2559 26 มกราคม 2559
27 มกราคม 2559 28 มกราคม 2559 29 มกราคม 2559 1 กุมภาพันธ์ 2559 2 กุมภาพันธ์ 2559 3 กุมภาพันธ์ 2559
4 กุมภาพันธ์ 2559 5 กุมภาพันธ์ 2559 8 กุมภาพันธ์ 2559 9 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559
15 กุมภาพันธ์ 2559 17 กุมภาพันธ์ 2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2559 23 กุมภาพันธ์ 2559
24 กุมภาพันธ์ 2559 25 กุมภาพันธ์ 2559 26 กุมภาพันธ์ 2560 29 กุมภาพันธ์ 2559 1 มีนาคม 2559 2 มีนาคม 2559
3 มีนาคม 2559 4 มีนาคม 2559 7 มีนาคม 2559 8 มีนาคม 2559 9 มีนาคม 2559 10 มีนาคม 2559
11 มีนาคม 2559 14 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2559 16 มีนาคม 2559 17 มีนาคม 2559 18 มีนาคม 2559
21 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 2559 23 มีนาคม 2559 24 มีนาคม 2559 25 มีนาคม 2559 28 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2559 1 เมษายน 2559 5 เมษายน 2559 6 เมษายน 2559
7 เมษายน 2559 8 เมษายน 2559 11 เมษายน 2559 12 เมษายน 2559 13 เมษายน 2559 14 เมษายน 2559
15 เมษายน 2559 18 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 20 เมษายน 2559 21 เมษายน 2559 22 เมษายน 2559
25 เมษายน 2559 26 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 28 เมษายน 2559 29 เมษายน 2559 2 พฤษภาคม 2559
3 พฤษภาคม 2559 4 พฤษภาคม 2559 5 พฤษภาคม 2559 6 พฤษภาคม 2559 9 พฤษภาคม 2559 10 พฤษภาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2559 13 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2559 17 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559 20 พฤษภาคม 2559 23 พฤษภาคม 2559 24 พฤษภาคม 2559 25 พฤษภาคม 2559 26 พฤษภาคม 2559
27 พฤษภาคม 2559          

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827