หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)

ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.
 

 

 

ย้อนหลัง ปี 2557 คลิก!!!

วันที่ 2 มิถุนายน  2557 วันที่ 3 มิถุนายน  2557 วันที่ 4 มิถุนายน  2557 วันที่ 5 มิถุนายน  2557 วันที่ 6 มิถุนายน  2557 วันที่ 9 มิถุนายน  2557
วันที่ 10 มิถุนายน  2557

วันที่ 11 มิถุนายน  2557

วันที่ 12 มิถุนายน  2557 วันที่ 13 มิถุนายน  2557 วันที่ 16 มิถุนายน  2557 วันที่ 17 มิถุนายน  2557
วันที่ 18 มิถุนายน  2557

วันที่ 19 มิถุนายน  2557

วันที่ 20 มิถุนายน  2557 วันที่ 23 มิถุนายน  2557 วันที่ 24 มิถุนายน  2557 วันที่ 25 มิถุนายน  2557
วันที่ 26 มิถุนายน  2557 วันที่ 27 มิถุนายน  2557 วันที่ 30 มิถุนายน  2557 วันที่ 1 กรกฎาคม  2557 วันที่ 2 กรกฎาคม  2557 วันที่ 3 กรกฎาคม  2557
วันที่ 4 กรกฎาคม  2557 วันที่ 7 กรกฎาคม  2557 วันที่ 8 กรกฎาคม  2557 วันที่ 9 กรกฎาคม  2557 วันที่ 10 กรกฎาคม  2557 วันที่ 11 กรกฎาคม  2557
วันที่ 14 กรกฎาคม  2557 วันที่ 15 กรกฎาคม  2557 วันที่ 16 กรกฎาคม  2557 วันที่ 17 กรกฎาคม  2557 วันที่ 18 กรกฎาคม  2557 วันที่ 21 กรกฎาคม  2557
วันที่ 22 กรกฎาคม  2557

วันที่ 23 กรกฎาคม  2557

วันที่ 24 กรกฎาคม  2557 วันที่ 25 กรกฎาคม  2557

วันที่ 28 กรกฎาคม  2557

วันที่ 29 กรกฎาคม  2557

วันที่ 30 กรกฎาคม  2557

วันที่ 31 กรกฎาคม  2557

วันที่ 1 สิงหาคม  2557

วันที่ 4 สิงหาคม  2557

วันที่ 5 สิงหาคม  2557 วันที่ 6 สิงหาคม  2557
วันที่ 7 สิงหาคม  2557 วันที่ 8 สิงหาคม  2557 วันที่ 11 สิงหาคม  2557 วันที่ 12 สิงหาคม  2557 วันที่ 13 สิงหาคม  2557 วันที่ 14 สิงหาคม  2557
วันที่ 15 สิงหาคม  2557 วันที่ 18 สิงหาคม  2557 วันที่ 19 สิงหาคม  2557 วันที่ 20 สิงหาคม  2557 วันที่ 21 สิงหาคม  2557 วันที่ 22 สิงหาคม  2557
วันที่ 25 สิงหาคม  2557 วันที่ 26 สิงหาคม  2557 วันที่ 27 สิงหาคม  2557 วันที่ 28 สิงหาคม  2557 วันที่ 29 สิงหาคม  2557 วันที่ 1 กันยายน  2557
วันที่ 2 กันยายน  2557 วันที่ 3 กันยายน  2557 วันที่ 4 กันยายน  2557 วันที่ 5 กันยายน  2557 วันที่ 8 กันยายน  2557 วันที่ 9 กันยายน  2557
วันที่ 10 กันยายน  2557 วันที่ 11 กันยายน  2557 วันที่ 12 กันยายน  2557 วันที่ 15 กันยายน  2557 วันที่ 16 กันยายน  2557 วันที่ 17 กันยายน  2557
วันที่ 18 กันยายน  2557 วันที่ 19 กันยายน  2557 วันที่ 22 กันยายน  2557 วันที่ 23 กันยายน  2557 วันที่ 24 กันยายน  2557 วันที่ 25 กันยายน  2557
วันที่ 26 กันยายน  2557 วันที่ 29 กันยายน  2557 วันที่ 30 กันยายน  2557 วันที่ 1 ตุลาคม  2557 วันที่ 2 ตุลาคม  2557 วันที่ 3 ตุลาคม  2557
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557 วันที่ 8 ตุลาคม 2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557  

 

ปี 2556
 
       
       
ปี 2555

 

หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827