หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

 [Click รายการย้อนหลัง]

ปี 2558

1 มกราคม 2558 2 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 6 มกราคม 2558 7 มกราคม 2558 8 มกราคม 2558
9 มกราคม 2558 12 มกราคม 2558 13 มกราคม 2558 14 มกราคม 2558 15 มกราคม 2558 16 มกราคม 2558
19 มกราคม 2558 20 มกราคม 2558 21 มกราคม 2558 22 มกราคม 2558 23 มกราคม 2558 26 มกราคม 2558
27 มกราคม 2558 28 มกราคม 2558 29 มกราคม 2558 30 มกราคม 2558 2 กุมภาพันธ์ 2558 3 กุมภาพันธ์ 2558
4 กุมภาพันธ์ 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 9 กุมภาพันธ์ 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558 11 กุมภาพันธ์ 2558 12 กุมภาพันธ์ 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558 16 กุมภาพันธ์ 2558 17 กุมภาพันธ์ 2558 18 กุมภาพันธ์ 2558 20 กุมภาพันธ์ 2558 24 กุมภาพันธ์ 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558 26 กุมภาพันธ์ 2558 27 กุมภาพันธ์ 2558 2 มีนาคม 2558 3 มีนาคม 2558 4 มีนาคม 2558
5 มีนาคม 2558 6 มีนาคม 2558 9 มีนาคม 2558 10 มีนาคม 2558 12 มีนาคม 2558 13 มีนาคม 2558
17 มีนาคม 2558 18 มีนาคม 2558 19 มีนาคม 2558 20 มีนาคม 2558 23 มีนาคม 2558 24 มีนาคม 2558
25 มีนาคม 2558 26 มีนาคม 2558 27 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2558 1 เมษายน 2558
2 เมษายน 2558 3 เมษายน 2558 7 เมษายน 2558 8 เมษายน 2558 9 เมษายน 2558 10 เมษายน 2558
14 เมษายน 2558 21 เมษายน 2558 22 เมษายน 2558 23 เมษายน 2558 24 เมษายน 2558 27 เมษายน 2558
28 เมษายน 2558 29 เมษายน 2558 1 พฤษภาคม 2558 4 พฤษภาคม 2558 5 พฤษภาคม 2558 6 พฤษภาคม 2558
7 พฤษภาคม 2558 8 พฤษภาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 12 พฤษภาคม 2558 14 พฤษภาคม 2558 15 พฤษภาคม 2558
18 พฤษภาคม 2558 19 พฤษภาคม 2558 20 พฤษภาคม 2558 21 พฤษภาคม 2558 22 พฤษภาคม 2558 25 พฤษภาคม 2558
26 พฤษภาคม 2558 27 พฤษภาคม 2558 28 พฤษภาคม 2558 29 พฤษภาคม 2558 1 มิถุนายน 2558 2 มิถุนายน 2558
3 มิถุนายน 2558 4 มิถุนายน 2558 5 มิถุนายน 2558 8 มิถุนายน 2558 9 มิถุนายน 2558 10 มิถุนายน 2558
11 มิถุนายน 2558 12 มิถุนายน 2558 15 มิถุนายน 2558 16 มิถุนายน 2558 17 มิถุนายน 2558 18 มิถุนายน 2558
19 มิถุนายน 2558 22 มิถุนายน 2558 23 มิถุนายน2558 24 มิถุนายน 2558 25 มิถุนายน 2558 26 มิถุนายน 2558
29 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2558 1 กรกฎาคม 2558 2 กรกฎาคม 2558 3 กรกฎาคม 2558 6 กรกฎาคม 2558
7 กรกฎาคม 2558 8 กรกฎาคม 2558 9 กรกฎาคม 2558 10 กรกฎาคม 2558 13 กรกฎาคม 2558 14 กรกฎาคม 2558
15 กรกฎาคม 2558 16 กรกฎาคม 2558 17กรกฎาคม 2558 20 กรกฎาคม 2558 21 กรกฎาคม 2558 22 กรกฎาคม 2558
23 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2558 27 กรกฎาคม 2558 28 กรกฎาคม 2558 30 กรกฎาคม 2558 31 กรกฎาคม 2558
3 สิงหาคม 2558 4 สิงหาคม 2558 5 สิงหาคม 2558 6 สิงหาคม 2558 7 สิงหาคม 2558 10 สิงหาคม 2558
11 สิงหาคม 2558 13 สิงหาคม 2558 14 สิงหาคม 2558 17 สิงหาคม 2558 18 สิงหาคม 2558 19 สิงหาคม 2558
20 สิงหาคม 2558 21 สิงหาคม 2558 24 สิงหาคม 2558 25 สิงหาคม 2558 26 สิงหาคม 2558 27 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558 31 สิงหาคม 2558 1 กันยายน 2558 2 กันยายน 2558 3 กันยายน 2558 4 กันยายน 2558
7 กันยายน 2558 8 กันยายน 2558 9 กันยายน 2558 10 กันยายน 2558 11 กันยายน 2558 14 กันยายน 2558
15 กันยายน 2558 16 กันยายน 2558 17 กันยายน 2558 21 กันยายน 2558 22 กันยายน 2558 23 กันยายน 2558
24 กันยายน 2558 25 กันยายน 2558 28 กันยายน 2558 29 กันยายน 2558 30 กันยายน 2558 1 ตุลาคม 2558
2 ตุลาคม 2558 5 ตุลาคม 2558 6 ตุลาคม 2558 7 ตุลาคม 2558 8 ตุลาคม 2558 9 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558 14 ตุลาคม 2558 15 ตุลาคม 2558 16 ตุลาคม 2558 19 ตุลาคม 2558 20 ตุลาคม 2558
21 ตุลาคม 2558 22 ตุลาคม 2558 23 ตุลาคม 2558 26 ตุลาคม 2558 27 ตุลาคม 2558 28 ตุลาคม 2558
29 ตุลาคม 2558 30 ตุลาคม 2558 2 พฤศจิกายน 2558 3 พฤศจิกายน 2558 4 พฤศจิกายน 2558 5 พฤศจิกายน 2558
6 พฤศจิกายน 2558 9 พฤศจิกายน 2558 10 พฤศจิกายน 2558 11 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 13 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558 17 พฤศจิกายน 2558 18 พฤศจิกายน 2558 19 พฤศจิกายน 2558 20 พฤศจิกายน 2558 23 พฤศจิกายน 2558
24 พฤศจิกายน 2558 25 พฤศจิกายน 2558 26 พฤศจิกายน 2558 27 พฤศจิกายน 2558    

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827