หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)

ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.
 

 

 

ย้อนหลัง ปี 2557 คลิก!!!

2 มิถุนายน  2557 3 มิถุนายน  2557 4 มิถุนายน  2557 5 มิถุนายน  2557 6 มิถุนายน  2557 9 มิถุนายน  2557
10 มิถุนายน  2557

11 มิถุนายน  2557

12 มิถุนายน  2557 13 มิถุนายน  2557 16 มิถุนายน  2557 17 มิถุนายน  2557
18 มิถุนายน  2557

19 มิถุนายน  2557

20 มิถุนายน  2557 23 มิถุนายน  2557 24 มิถุนายน  2557 25 มิถุนายน  2557
26 มิถุนายน  2557 27 มิถุนายน  2557 30 มิถุนายน  2557 1 กรกฎาคม  2557 2 กรกฎาคม  2557 3 กรกฎาคม  2557
4 กรกฎาคม  2557 7 กรกฎาคม  2557 8 กรกฎาคม  2557 9 กรกฎาคม  2557 10 กรกฎาคม  2557 11 กรกฎาคม  2557
14 กรกฎาคม  2557 15 กรกฎาคม  2557 16 กรกฎาคม  2557 17 กรกฎาคม  2557 18 กรกฎาคม  2557 21 กรกฎาคม  2557
22 กรกฎาคม  2557

23 กรกฎาคม  2557

24 กรกฎาคม  2557 25 กรกฎาคม  2557

28 กรกฎาคม  2557

29 กรกฎาคม  2557

30 กรกฎาคม  2557

31 กรกฎาคม  2557

1 สิงหาคม  2557

4 สิงหาคม  2557

5 สิงหาคม  2557 6 สิงหาคม  2557
7 สิงหาคม  2557 8 สิงหาคม  2557 11 สิงหาคม  2557 12 สิงหาคม  2557 13 สิงหาคม  2557 14 สิงหาคม  2557
15 สิงหาคม  2557 18 สิงหาคม  2557 19 สิงหาคม  2557 20 สิงหาคม  2557 21 สิงหาคม  2557 22 สิงหาคม  2557
25 สิงหาคม  2557 26 สิงหาคม  2557 27 สิงหาคม  2557 28 สิงหาคม  2557 29 สิงหาคม  2557 1 กันยายน  2557
2 กันยายน  2557 3 กันยายน  2557 4 กันยายน  2557 5 กันยายน  2557 8 กันยายน  2557 9 กันยายน  2557
10 กันยายน  2557 11 กันยายน  2557 12 กันยายน  2557 15 กันยายน  2557 16 กันยายน  2557 17 กันยายน  2557
18 กันยายน  2557 19 กันยายน  2557 22 กันยายน  2557 23 กันยายน  2557 24 กันยายน  2557 25 กันยายน  2557
26 กันยายน  2557 29 กันยายน  2557 30 กันยายน  2557 1 ตุลาคม  2557 2 ตุลาคม  2557 3 ตุลาคม  2557
6 ตุลาคม 2557 7 ตุลาคม 2557 8 ตุลาคม 2557 9 ตุลาคม 2557 10 ตุลาคม 2557 16 ตุลาคม 2557
17 ตุลาคม 2557 20 ตุลาคม 2557 21 ตุลาคม 2557 22 ตุลาคม 2557 23 ตุลาคม 2557 24 ตุลาคม 2557
29 ตุลาคม 2557 30 ตุลาคม 2557 3 พฤศจิกายน 2557 4 พฤศจิกายน2557 5 พฤศจิกายน 2557 6 พฤศจิกายน 2557
7 พฤศจิกายน 2557 10 พฤศจิกายน 2557 11 พฤศจิกายน 2557 12 พฤศจิกายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557 14 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557 18 พฤศจิกายน 2557 19 พฤศจิกายน 2557 20 พฤศจิกายน 2557 21 พฤศจิกายน 2557 24 พฤศจิกายน 2557
25 พฤศจิกายน 2557 26 พฤศจิกายน 2557 27 พฤศจิกายน 2557 28 พฤศจิกายน 2557 1 ธันวาคม 2557 2 ธันวาคม 2557
3 ธันวาคม 2557 4 ธันวาคม 2557 5 ธันวาคม 2557 8 ธันวาคม 2557 9 ธันวาคม 2557 10 ธันวาคม 2557
11 ธันวาคม 2557 12 ธันวาคม 2557 15 ธันวาคม 2557 16 ธันวาคม 2557 17 ธันวาคม 2557 18 ธันวาคม 2557

 

ปี 2556
 
       
       
ปี 2555

 

หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827