หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

Click รายการย้อนหลัง

ปี 2560

2 มกราคม 2560 3 มกราคม 2560 4 มกราคม 2560 5 มกราคม 2560 6 มกราคม 2560 10 มกราคม 2560
12 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 18 มกราคม 2560 19 มกราคม 2560 20 มกราคม 2560 23 มกราคม 2560
24 มกราคม 2560 26 มกราคม 2560 27 มกราคม 2560 30 มกราคม 2560    
2 กุมภาพันธ์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2560 7 กุมภาพันธ์ 2560 8 กุมภาพันธ์ 2560 9 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560 13 กุมภาพันธ์ 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 16 กุมภาพันธ์ 2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 24 กุมภาพันธ์ 2560 27 กุมภาพันธ์ 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827