หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

 [Click รายการย้อนหลัง]    [ Click ผังรายการ ]

ปี 2558

1 มกราคม 2558 2 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 6 มกราคม 2558 7 มกราคม 2558 8 มกราคม 2558
9 มกราคม 2558 12 มกราคม 2558 13 มกราคม 2558 14 มกราคม 2558 15 มกราคม 2558 16 มกราคม 2558
19 มกราคม 2558 20 มกราคม 2558 21 มกราคม 2558 22 มกราคม 2558 23 มกราคม 2558 26 มกราคม 2558

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827