หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

Click รายการย้อนหลัง

ปี 2562

1 มกราคม 2562 2 มกราคม 2562 3 มกราคม 2562 4 มกราคม 2562 7 มกราคม 2562 8 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562  
           

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827