หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

 [Click รายการย้อนหลัง]    [ Click ผังรายการ ]

ปี 2558

1 มกราคม 2558 2 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 6 มกราคม 2558 7 มกราคม 2558 8 มกราคม 2558
9 มกราคม 2558 12 มกราคม 2558 13 มกราคม 2558 14 มกราคม 2558 15 มกราคม 2558 16 มกราคม 2558
19 มกราคม 2558 20 มกราคม 2558 21 มกราคม 2558 22 มกราคม 2558 23 มกราคม 2558 26 มกราคม 2558
27 มกราคม 2558 28 มกราคม 2558 29 มกราคม 2558 30 มกราคม 2558 2 กุมภาพันธ์ 2558 3 กุมภาพันธ์ 2558
4 กุมภาพันธ์ 2558 5 กุมภาพันธ์ 2558 9 กุมภาพันธ์ 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558 11 กุมภาพันธ์ 2558 12 กุมภาพันธ์ 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558 16 กุมภาพันธ์ 2558 17 กุมภาพันธ์ 2558 18 กุมภาพันธ์ 2558 20 กุมภาพันธ์ 2558 24 กุมภาพันธ์ 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558 26 กุมภาพันธ์ 2558 27 กุมภาพันธ์ 2558 2 มีนาคม 2558 3 มีนาคม 2558 4 มีนาคม 2558
5 มีนาคม 2558 6 มีนาคม 2558 9 มีนาคม 2558 10 มีนาคม 2558 12 มีนาคม 2558 13 มีนาคม 2558
17 มีนาคม 2558 18 มีนาคม 2558 19 มีนาคม 2558 20 มีนาคม 2558 23 มีนาคม 2558 24 มีนาคม 2558
25 มีนาคม 2558 26 มีนาคม 2558 27 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2558  

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827