หน้าหลัก หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ติดต่อ

สรุปข่าวสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ คู่มือการปฏิบัติงาน

รายการ "มหาดไทยชวนรู้"

สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)  ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.05-12.25 น.

 [Click รายการย้อนหลัง]

ปี 2559

1 มกราคม 2559 4 มกราคม 2559 5 มกราคม 2559 6 มกราคม 2559 7 มกราคม 2559 8 มกราคม 2559
11 มกราคม 2559 12 มกราคม 2559 13 มกราคม 2559 14 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559 18 มกราคม 2559
19 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 21 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 25 มกราคม 2559 26 มกราคม 2559
27 มกราคม 2559 28 มกราคม 2559 29 มกราคม 2559 1 กุมภาพันธ์ 2559 2 กุมภาพันธ์ 2559 3 กุมภาพันธ์ 2559
4 กุมภาพันธ์ 2559 5 กุมภาพันธ์ 2559 8 กุมภาพันธ์ 2559 9 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559

 

                                 หากต้องการไฟล์ย้อนหลังเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. สื่อสาร สป. 50537 หรือ 02-2228827