ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ

 
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่
6 เมษายน 2567
 
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์์ที่
25 มีนาคม 2567
 
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่
24 กุมภาพันธ์ 2567
 
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  ไปทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดนิทรรศการศิลปะ "Weaving Our Stories" ในโอกาสครบรอบ 190 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย - สหรัฐ ฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่
17 มกราคม 2567
 
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน พระกฐินหลวง ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่
8 พฤศจิกายน 2566
 
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  ไปการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่
6 พฤศจิกายน 2566
 
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์
  • เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่
3 พฤศจิกายน 2566
 
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2566 ณ พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่
13 ตุลาคม 2566
 

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีกำหนดการเสด็จ ฯ
  ไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันอาทิตย์ที่
24 กันยายน 2566