สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Symptoma

Start AUG 20, 2019


สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

 
12 เมษายน 2563   12 เมษายน 2563
   
12 เมษายน 2563   12 เมษายน 2563
   
12 เมษายน 2563   12 เมษายน 2563
   
             
  สงกรานต์ปลอดภัย 2020 4 ไม่ 3 ทำ


12 เมษายน 2563
   
  สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19


11 เมษายน 2563
   
   
   


สื่อประชาสัมพันธ์ COVID-19

 
7 เมษายน 2563   7 เมษายน 2563
   
7 เมษายน 2563   7 เมษายน 2563
   
             
 
3 เมษายน 2563   3 เมษายน 2563
   
3 เมษายน 2563   3 เมษายน 2563
   
3 เมษายน 2563   3 เมษายน 2563
   
3 เมษายน 2563   3 เมษายน 2563
   
3 เมษายน 2563   3 เมษายน 2563
   
             
 
2 เมษายน 2563   2 เมษายน 2563
         
2 เมษายน 2563   2 เมษายน 2563
         
2 เมษายน 2563   2 เมษายน 2563
         
2 เมษายน 2563   2 เมษายน 2563
         
2 เมษายน 2563   2 เมษายน 2563
         
2 เมษายน 2563   2 เมษายน 2563
         
             
 
1 เมษายน 2563   1 เมษายน 2563

 

1 เมษายน 2563   1 เมษายน 2563

 

1 เมษายน 2563   1 เมษายน 2563
   
  1 เมษายน 2563   1 เมษายน 2563
   
1 เมษายน 2563   1 เมษายน 2563
   
1 เมษายน 2563   1 เมษายน 2563
   
1 เมษายน 2563  
   
   


Clip Covid-19

  3S : Screen&Scan , Social Distancing , Social Sanctions


2 เมษายน 2563
   
  SOCIAL DISTANCING


1 เมษายน 2563
   
ปฏิบัติตามทุกมาตรการอย่างเข้มงวด

1 เมษายน 2563
   
วันชี้ชะตา

1 เมษายน 2563
   
   
   


Spot Covid-19

  5 หลัก ป้องกันไวรัสโคโรนา

17 เมษายน 2563
   
  รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนา

17 เมษายน 2563
   
  การสวมหน้าการอนามัยอย่างถูกวิธี

17 เมษายน 2563