ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 45/2565

>> คลังข่าวมหาดไทย <<

>> การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน <<

2 ธ.ค.65

28 พ.ย.65

22 พ.ย.65

15 พ.ย.65

8 พ.ย.65

ดูทั้งหมด...

>> หนังสือแจ้งเวียน / ประชาสัมพันธ์ <<

1 ธ.ค.65

21 ต.ค.65

29 ส.ค.65

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
  สร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2565

22 พ.ย.64

 • ป้ายตั๊งโต๊ะเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5 พ.ย.64

26 ต.ค.64

20 ต.ค.64

15 มี.ค.64

15 มี.ค.64

6 ม.ค.64

23 พ.ย.63

2 พ.ย.63

8 ก.ย.63

14 พ.ย.62

31 ต.ค.62

23 ส.ค.62

20 ส.ค.62

19 มิ.ย.62

 

5 มี.ค.62

 

1 มี.ค.62

22 ม.ค.62

28 ธ.ค.61

6 ต.ค.61

 • การจัดทำ E-book สมุดโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี 2562 
  "ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ 62
  : แก้ไข"

6 ธ.ค.61
 

2 ต.ค.61

25 ก.ค.61

20 ก.ค.61

 • การสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

12 ก.ค.61

 

 

>> ประกาศ / สื่อประชาสัมพันธ์ <<

 • กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 จาก สำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า และ รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด ประจำปี 2565”

 

7 ก.ย.65

17 ส.ค.65

16 มิ.ย.65

31 พ.ค.65

 • ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565"
  "งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส"
  "No
  Gift Policy"

7 เม.ย.65


23 ธ.ค.64

22 ก.พ.64

4 ม.ค.64

14 ส.ค.63
10 มิ.ย.63
20 พ.ค.63
7 เม.ย.63
1 เม.ย.63
13 ม.ค.63
6 พ.ย.62
11 ก.พ.62
5 มิ.ย.62
โลโก มหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โลโก SDGs
โลโก Change for Good กระทรวงมหาดไทย
โลโก 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

E-Book ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...
ศูนย์ดำรงธรรม
สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
สปอตวิทยุ ชุด แจ้งเบาะแสทุจริต
สปอตวิทยุ ชุด เราคือข้าราชการมหาดไทย
 

โลโก้
(.psd)
(.AI)

คัทเอาท์
(.psd)
โปสเตอร์
(.psd)
สติ๊กเกอร์
(.psd)

 
โลโกสิงห์ กระทรวงมหาดไทย

แบบที่ 1

แบบที่ 2
588 x 588 px
PNG (979 Kb)
2600 x 2600 px
JPG (2.41 Mb)
800 x 800 px
PNG (1.6 Mb)

แบบที่ 3

แบบที่ 4
555 x 554 px
PNG (122 Kb)
2600 x 2600 px
PNG (792 Kb)
555 x 554 px
PNG (120 Kb)

แบบที่ 5
1449 x 1330 px
PNG (2.52 Mb)

แบบที่ 6

AI (1.79 Mb)
 
LOGO "8 โครงการเน้นหนัก"

1. โครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ"  Download Logo

5. โครงการ "ดำรงธรรม ดำรงไทย"  Download Logo

2. โครงการ "คนไทยรักกัน"   Download Logo

6. โครงการ "มหาดไทย ใสสะอาด"   Download Logo

3. โครงการ "เมืองสวยน้ำใส"  Download Logo

7. โครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข  Download Logo

4. โครงการ "เมืองไทยน่าอยู่  Downlod Logo

8. โครงการ "เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต"  Download Logo

 
วัตถุมงคล กระทรวงมหาดไทย


สั่งจองได้ที่
ไลน์ “ราชสีห์ 130 ปี มท.”


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ราชวงค์จักรี

สมุดโทรศัพท์มหาดไทยQR Code E-Book


Download E-Book

 

"ข้อมูลสมุดโทรศัพท์"

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ Symptoma

Start AUG 20, 2019