นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์
ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สป.

>> คลังข่าวมหาดไทย <<

สารคดีโรงเรียน ตชด. การศึกษาไม่เคยไกลเกินเอื้อม พอดแคสต์ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

>> การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน <<

20 มิ.ย.67

11 มิ.ย.67

6 มิ.ย.67

28 พ.ค.67

23 พ.ค.67

13 พ.ค.67

ดูทั้งหมด...

>> หนังสือแจ้งเวียน / ประชาสัมพันธ์ <<

 • ซักซ้อมทำความเข้าใจการประชาสัมพันธ์และการรายงานข้อมูลโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

23 พ.ค.67


11 มี.ค.67

29 ก.พ.67

30 ม.ค.67

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ด้านสื่อสารองค์กร) สังกัดกองสารนิเทศ
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 ต.ค.66

 • การจัดทำสื่อวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ ทดลองออกอากาศทางวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจแบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System)

14 ก.ค.66

26 เม.ย.66

11 เม.ย.66

 • สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566

11 เม.ย.66

3 ม.ค.66

1 ธ.ค.65

21 ต.ค.65

29 ส.ค.65

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
  สร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2565

22 พ.ย.64

 • ป้ายตั๊งโต๊ะเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

5 พ.ย.64

26 ต.ค.64

20 ต.ค.64

15 มี.ค.64

15 มี.ค.64

6 ม.ค.64

23 พ.ย.63

2 พ.ย.63

8 ก.ย.63

14 พ.ย.62

31 ต.ค.62

23 ส.ค.62

20 ส.ค.62

19 มิ.ย.62

 

5 มี.ค.62

 

1 มี.ค.62

22 ม.ค.62

28 ธ.ค.61

6 ต.ค.61

 • การจัดทำ E-book สมุดโทรศัพท์มหาดไทย ประจำปี 2562 
  "ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ 62
  : แก้ไข"

6 ธ.ค.61
 

2 ต.ค.61

25 ก.ค.61

20 ก.ค.61

 • การสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

12 ก.ค.61

 

 

>> บทเพลงกระทรวงมหาดไทย <<


14 บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

5 เพลง กลุ่มเพลงเกี่ยวกับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
9 เพลง กลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

>> การประกวดร้องเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" <<

ผลการประกวดร้องเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ระดับประเทศ

18 ก.ย.66

>> ประกาศ / สื่อประชาสัมพันธ์ <<

 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

29 เม.ย.67

29 เม.ย.67

26 เม.ย.67

19 เม.ย.67

18 เม.ย.67

1 เม.ย.67

1 ก.พ.67

19 ม.ค.67

 

27 ธ.ค.66

14 ธ.ค.66

9 ต.ค.66

18 ก.ค.66

29 มิ.ย.66

20 มี.ค.66

13 ก.พ.66

 • ช่องทางการติดต่อราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถติดต่อผ่านช่อง ดังนี้
  • E-mail: saraban@moi.go.th
  • Website: www.moi.go.th
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 221 0823
   ในวันและเวลาราชการ


19 ม.ค.66

22 ธ.ค.65

12 ธ.ค.65

 • กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 จาก สำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า และ รางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด ประจำปี 2565”

 

7 ก.ย.65

17 ส.ค.65

16 มิ.ย.65

31 พ.ค.65

 • ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565"
  "งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส"
  "No
  Gift Policy"

7 เม.ย.65


23 ธ.ค.64

22 ก.พ.64

4 ม.ค.64

14 ส.ค.63
10 มิ.ย.63
20 พ.ค.63
7 เม.ย.63
1 เม.ย.63
13 ม.ค.63
6 พ.ย.62
11 ก.พ.62
5 มิ.ย.62
โลโก มหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โลโก SDGs

โลโก SDGs รูปแบบอื่น ๆ

โลโก Change for Good กระทรวงมหาดไทย
โลโก 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

E-Book คำสัมภาษณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
E-Book กระทรวงมหาดไทย

อ่านต่อ...
ศูนย์ดำรงธรรม
สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
สปอตวิทยุ ชุด แจ้งเบาะแสทุจริต
สปอตวิทยุ ชุด เราคือข้าราชการมหาดไทย
 

(AI)
(PNG)
(PSD)

คัทเอาท์
(PSD)
โปสเตอร์
(PSD)
สติ๊กเกอร์
(PSD)

 
โลโกสิงห์ กระทรวงมหาดไทย

แบบที่ 1

แบบที่ 2
588 x 588 px
PNG (979 Kb)
2600 x 2600 px
JPG (2.41 Mb)
800 x 800 px
PNG (1.6 Mb)

แบบที่ 3

แบบที่ 4
555 x 554 px
PNG (122 Kb)
2600 x 2600 px
PNG (792 Kb)
555 x 554 px
PNG (120 Kb)

แบบที่ 5
1449 x 1330 px
PNG (2.52 Mb)

แบบที่ 6

AI (1.79 Mb)
 
LOGO "8 โครงการเน้นหนัก"

1. โครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ"  Download Logo

5. โครงการ "ดำรงธรรม ดำรงไทย"  Download Logo

2. โครงการ "คนไทยรักกัน"   Download Logo

6. โครงการ "มหาดไทย ใสสะอาด"   Download Logo

3. โครงการ "เมืองสวยน้ำใส"  Download Logo

7. โครงการ "ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข  Download Logo

4. โครงการ "เมืองไทยน่าอยู่  Downlod Logo

8. โครงการ "เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกลสู่อนาคต"  Download Logo

 
ภาพรวมการช่วยเหลือ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี
ประชาสัมพันธ์ เฝ้ารับเสด็จ

สมุดโทรศัพท์มหาดไทยQR Code E-Book


Download E-Book


"ข้อมูลสมุดโทรศัพท์"
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ Symptoma

Start AUG 20, 2019ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ FACEBOOK Page "กระทรวงมหาดไทย PR"
ติดตามข่าวสารกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ได้ที่ FACEBOOK Page "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ มท."